נהיגה בישראל והמרת רשיון לתושב חוזר
 

המרת רישיון ישראלי שפג תוקפו

תושב חוזר השב ארצה שרישיונו הישראלי פג תוקפו יוכל לקבל את רישיונו בחזרה ללא מבחן שליטה וזאת במידה ויוכיח למשרד הרישוי שנהג בחו"ל ויש לו רצף של רישיונות מקוריים בכול אותן שנים.

יש להביא פנקס תושב חוזר (מקבלים במשרד הקליטה) + כול הרישיונות מחו"ל.

פרטים למתקשרים מחו"ל בטלפון 969-5678 - 03

המרת רשיון נהיגה - כללי

https://www.gov.il/he/service/driving_license_renewal

עולה חדש, תייר, תושב ארעי ותושב חוזר (אשר שהה בחו"ל לפחות שנה ברציפות), רשאים לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף, במשך שנה מיום הכניסה לארץ, ברכב המתאים לדרגת הרישיון ובתנאי שהגיעו לגיל הנדרש. במקרה של יציאות וכניסות רבות מהארץ, ייבחן כל מקרה לגופו בהתאם לאמור בתקנות התעבורה. לתושב חוזר יומר רק רשיון זר קבוע שהוצא לפחות 6 חודשים לפני הכניסה לארץ.

לדרגות רכב מסוג אופנוע עד 500 סמ"ק, פרטי ומשא קל עד 15 טון, כל המרת רשיון נהיגה מחייבת מבחן שליטה (מבחן מעשי בנהיגה). למבקש קיימת אפשרות להיבחן פעמיים במבחן שליטה לסוג הרכב המבוקש, לאחר שני כישלונות, עליו לעמוד מחדש במבחן עיוני ובמבחן מעשי רגיל ככל מבקש רשיון נהיגה אחר (הוא פטור מחובת שיעורי מינימום).

המרה תבוצע בהתאם לתנאי הגיל לקבלת רשיון נהיגה ישראלי ( 17 לפרטי). מבקש אשר מחזיק ברשיון נהיגה זר כאשר גילו מתחת לפני הגיל הנדרש, רשיונו יומר בהגיעו לגיל המינימום.

 

עולה חדש חייב להציג בדיקת עיניים, רשיון נהיגה זר וצילום רשיון נהיגה, בדיקה רפואית תעודת זהות ותעודת עולה. את הרשיון הזר ניתן להמיר במהלך 3 שנות שהייה בארץ, (ניתן להמיר רשיון זר רק אם הוצא לפני קבלת מעמד עולה חדש ולפני כניסתו לארץ).

 

תושב ארעי נדרש להציג בדיקת עיניים, רשיון נהיגה זר וצילום רשיון נהיגה, בדיקה רפואית, דרכון ואישור שהייה בארץ.

לאחר הצגת המסמכים יידרש לעבור מבחן שליטה.

תושב ארעי ותייר תושב ישראל - רשאים להמיר רשיון זר לישראלי תוך שנה מכניסתם לארץ.

 

אזרח ישראלי חוזר נדרש להציג בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רשיון נהיגה זר, צילום רשיון נהיגה זר, תעודת זיהוי, דרכון עם חותמות המפרטות את מועדי הכניסות והיציאות מהארץ. ההמרה מתבצעת תוך שנה אחת ובתנאי שהמבקש שהה בחו"ל במשך שישה חודשים לפחות ורשיון נהיגה תקף לפחות 6 חודשים.

 

תייר (גם לגבי מי שאין לו מס' זהות ישראלי) יציג דרכון זר - אישור שהייה בארץ (ויזה ל- 3 חודשים לפחות), בדיקת עיניים, בדיקה רפואית, רשיון נהיגה זר תקף. במידה והרשיון הזר אינו באנגלית, אלא בשפה זרה אחרת, יש לתרגם את הרשיון לעברית

 

נהיגה בישראל לאזרחי ישראל בעלי רשיון זר

 • אזרח ישראל תושב חוץ, ראשי לנהוג בישראל על סמך רשיון זר במשך שנה מיום כניסתו לישראל, בתנאי כי שהה בחו"ל שנה אחת לפחות לפני כניסתו לישראל (השהות בחו"ל צריכה להיות צמודה לכניסה לישראל בה הוא מבקש לנהוג). אם הוא מבקר בישראל פעמיים בתוך פחות משנה אחת, או עשה "ביקור הכנה" לקראת שובו לארץ דרך קבע חודשים אחדים אחר כך, בפעם השנייה הוא כבר לא יהיה זכאי לנהוג עם רשיון זר, כי הוא לא שהה בחו"ל שנה רצופה לפני כניסתו לארץ
 • המרת רשיון
  • א'. למי שלא החזיק ברשיון ישראלי
  • ב'. בעל רשיון נהיגה ישראלי בעבר
 • תנאים כלליים להמרה
  • א'. רשיון נהיגה זר תקף
  • ב'. עמידה בתנאי הגיל לפי סוג הרשיון
  • ג'. שהיה בחו"ל
  • ד'. בדיקות
  • ה'. מבחנים
  • ו'. תנאים לסוגי רכב שונים
  • ז'. ביצוע המרה לעולה תוך שלוש שנים, לתושב ישראלי - תוך שנה אחת מיום הכניסה ארצה
 • תנאים להמרה למי שלא החזיק ברשיון ישראלי
  • א'. תנאים כלליים
   • הצגת רשיון נהיגה זר תקף שהוצא שישה חודשים לפני הכניסה ארצה
   • הצגת דרכון להוכיח הכניסה לישראל והשהייה בחול בתקופת הרשיון הזה
   • ביצוע בדיקות ראייה ובדיקות כלליות על טופס ממוחשב
  • ב'. למבקשי המרה לרשיון B פרטי ו- C משא עמידה בהצלחה במבחן שליטה, המפורט:
   • משך המבחן קצר ונמשך כ- 15 דקות, ונועד לבדוק את שליטת הנהג ברכב הנדרש
   • אגרה למבחן היא כמחצית מהאגרה למבחן רגיל
   • ניתן לבצע שני מבחני שליטה בלבד, לאחר כשלון במבחן השני מבקש הרשיון יידרש לבצע מבחנים ככל מבקש רשיון בישראל
  • ג'. למבקשי המרה לרכב מסוג משא כבד/גורר תומך
   • הצגת רשיון נהיגה זר תקף לרכב מסוג משא כבד/גורר תומך שהוצא בחו"ל בשנתיים שקדמו למועד כניסתו ארצה
   • עמידה בתנאים כאמור בסעיף א' סעיפי משנה (2) (3) שלעיל
   • עמידה בהצלחה במבחן עיוני ומעשי
  • ד'. למבקשי המרה לרכב ציבורי מונית/אוטובוס
   • הצגת רשיון נהיגה זר לרכב מסוג ציבורי שהיה תקף בשנתיים שקדמו למועד כניסתו ארצה
   • עמידה בתנאים כאמור בסעיף א' סעיפי משנה משנה (2) (3) שלעיל
   • אישור מהמרשם הפלילי לעניין עבירות פליליות ותנועה - יבחן ע"י רשות הרישוי לפי תקנה 15 ב' לתקנות התעבורה
   • קורס מלא
   • ביצוע מבחנים : עיוני ומעשי
   • בדיקת עיניים + בדיקה רפואית
 • תנאים להמרה למי שהחזיק ברשיון נהיגה ישראלי
  • א'. תנאים כלליים
   • הצגת רשיון נהיגה זר מקורי תקף עפ"י הרשום מטה
   • הצגת דרכון להוכיח הכניסה לישראל והשהייה בחו"ל
   • ביצוע בדיקת ראייה וכללית
  • ב'. מבקש המרה כאשר דרגת הרשיון הזר מקבילה לדרגת הרשיון בישראל
   • חידוש רשיון נהיגה לכל סוגי הרכב, אם מציג רצף רשיון נהיגה מקורי זר מחו"ל הרשיון יומר ללא מבחנים. ההוכחה היא עפ"י רשיון או מסמכים רשמיים תומכים
   • מבקש חידוש הרשיון ישראלי שאינו מוכיח רצף רשיון זר - עליו לעמוד בתנאים ככל מבקש המרה
  • ג'. מבקש המרה שאין בידו הדרגה המקבילה לרשיון הישראלי
   • כאשר דרגת הרשיון הזר היא נמוכה מדרגת הרשיון הישראלי לא ניתן לבצע המרה. (אלא לדרגה המקבילה לרשיון הזר). על המבקש לעמוד בכל התנאים כמבקש ישראלי (מבחן עיוני ומעשי לדרגה המבוקשת

כאשר דרגת הרשיון הזר היא גבוהה מדרגת הרשיון הישראלי ניתן לבצע המרה לקבלת הרשיון עליו לעמוד בתנאים להמרה, למי שלא החזיק ברשיון ישראלי

 

להגשת בקשות להמרת רשיון נהיגה ניתן לפנות למשרדי הרישוי הבאים: חולון, ירושלים, חיפה, באר-שבע, אשקלון ואילת

 

http://www.mot.gov.il

?>  
חדשות
01/01/2019 - הטבות חדשות לתושבים חוזרים
הטבות חדשות לתושב
01/04/2020 - תושב חוזר - מועדון חברים
חדש ! מועדון חברים
01/04/2020 - הסוכנות הישראלית להטסת חיות
לפרטים לחץ כאן או ר×
01/04/2020 - ביטוח בריאות בישראל
למרכז לתושבים חוז
01/04/2020 - שפץ דירתך לקראת החזרה
משפץ את דירתך לקראת
01/04/2020 - אנו בפייסבוק
אנו בפייסבוק ואתם
01/04/2020 - כרטיסי טיסה בהנחה
כרטיסי טיסה בהנח×
מועדון חברים
SSD - בניית אתרים