חייל מילואים – תושב חוזר

חוקים ונהלים של צה"ל כפי שמצויינים לעיל יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, אי לכך אין להסתמך רק על הכתוב אלא לפנות ישירות לרשויות הצבא .
 
שאלות ותשובות נוספות, תוכלו לקבל באתר של צה"ל:

www.aka.idf.il/miluim/te

או ישירות לר"מ 70, ד.צ. 001180 צה"ל

טלפון: 03-530-7410

פקס: 03-530-9026
 
 

בכל הקשור לשירות הביטחון וצה"ל יש לפנות לנספח הצבאי בקונסוליה הישראלית, הקרובה למקום מגורך.

אפשרות נוספת, לפנות למדור ביקורת, התייצבות וחו"ל בטל':- 972-3-5699428, פקס:- 972-3-5699430

דוא"ל: infohul@idf.il

 
 
 
צבא ומילואים

 

שרות צבאי הוא חובה, אך צה"ל מתחשב בתושבים חוזרים 
 
שירות ביטחון

בנושא זה יש להסתמך על נוהלי מינהל הגיוס של צה"ל – "הנחיות גיוס לשירות ביטחון עולים", הכולל הנחיות על חובת גיוסם של ישראלים. צה"ל מבחין בין שתי קבוצות עיקריות בקרב האוכלוסיה השוהה בחו"ל:

1. מי שעזב את הארץ אחרי היותו בן 16, חייב שירות על פי המדיניות של צה"ל.

2. מי שעזב את הארץ לפני היותו בן 16, צה"ל אינו מחייבו לחזור לשרת בצבא, כל עוד הוא שוהה בחו"ל דרך קבע עם משפחתו.

משך השירות:

מי שעזב את הארץ לפני גיל 16, משך שירותו בצבא זהה לזה של עולה חדש.

על כל מועמד לשירות ביטחון לבדוק את תנאי שירותו על פי מצבו האישי. לשם כך עליו לפנות לקונסוליה במקום מגוריו.

הקלות יחולו רק על מי שאושר להם מעמד "בני מהגרים" על ידי הקונסוליות ו/או מינהל הגיוס.

מדיניות הביקורים בארץ:

צה"ל קבע מדיניות ביקורים אחידה לבני מהגרים שעזבו את הארץ, בהיותם מתחת לגיל 16, לפיה הם רשאים לשהות בארץ באופן חד פעמי במשך שנה - לכל מטרה
שהיא - מבלי לחייבם בשירות. כמו כן, הם רשאים לבקר בארץ מדי שנה (מינואר ועד דצמבר), למספר ביקורים בלתי מוגבל, שמשכם המצטבר לא יעלה על 120 יום בשנה. אין צורך להצטייד בהיתרי כניסה ויציאה לארץ וממנה מהקונסוליה.

לימודים תיכוניים בארץ במשך שנתיים, בכיתות ט'-י' או י'-י"א, ייחשבו שנת שהייה מותרת ומעמדו של התלמיד כבן מהגרים - בכל הקשור לשירות הביטחון - יישמר. כל מי שעזב את ישראל עם הוריו לפני שמלאו לו עשר שנים, יורשה ללמוד בארץ ארבע שנים תמימות, בכל מוסד אקדמי מוכר, מבלי שיחויב להתגייס.

שירות מילואים:

בתאריך 4.8.98 נכנסו לתוקפן הקלות בשירות מילואים בצה"ל ל"תושבים חוזרים".

"תושב חוזר" ששהה שנתיים עד חמש שנים בחו"ל, לא יבצע שירות מילואים בששת החודשים הראשונים לאחר חזרתו, ובששת החודשים שלאחריהם יבצע 14 ימי שירות מילואים פעיל, לכל היותר.

"תושב חוזר" ששהה יותר מחמש שנים בחו"ל, לא יבצע שירות מילואים פעיל ב-12 החודשים הראשונים לאחר חזרתו.

"תושב חוזר" בן 40 ומעלה, ששהה יותר משלוש שנים בחו"ל והוא בעל כושר עורפי (פרופיל רפואי 64 ומטה), יהיה פטור משירות, למעט קצינים.

"תושב חוזר" בן 45 ומעלה, ששהה יותר משלוש שנים בחו"ל והוא בעל כושר קרבי (פרופיל 65 ומעלה), יהיה פטור משירות, למעט קצינים ובעלי מקצועות נדרשים בצה"ל.

"תושב חוזר" בן 35 ומעלה, ששהה לפחות חמש שנים בחו"ל ואינו קצין, ישובץ בשירות מילואים על פי מקצועו האזרחי – זאת במידה שהמקצוע נדרש בצה"ל ובכפוף לאישור הסמכות המקצועית בצה"ל.

הפטורים הנ"ל לא יינתנו באופן אוטומטי, אלא על ידי פנייה אישית של "התושב החוזר" ואימות הנתונים על ידי הרשויות.

תקנות צה"ל מחייבות כל תושב חוזר להתייצב, תוך שלושה חודשים מיום שובו ארצה, ביחידת בקו"ם לחוזרים חו"ל, ר"מ 70, ד.צ 01180 צה"ל.

אפשר לפנות גם טלפונית 5307410-03, או לפקס': 5309026-03.

?>  
חדשות
01/01/2019 - הטבות חדשות לתושבים חוזרים
הטבות חדשות לתושב
01/04/2020 - תושב חוזר - מועדון חברים
חדש ! מועדון חברים
01/04/2020 - הסוכנות הישראלית להטסת חיות
לפרטים לחץ כאן או ר×
01/04/2020 - ביטוח בריאות בישראל
למרכז לתושבים חוז
01/04/2020 - שפץ דירתך לקראת החזרה
משפץ את דירתך לקראת
01/04/2020 - אנו בפייסבוק
אנו בפייסבוק ואתם
01/04/2020 - כרטיסי טיסה בהנחה
כרטיסי טיסה בהנח×
מועדון חברים
SSD - בניית אתרים